Hvor mye vet du egentlig om hva medlemmene dine vil ha?

Det er en evig oppgave å tenke nytt og sørge for at man som forening eller organisasjon holder seg relevant for sine medlemmer. Man samler tillitsvalgte og kloke hoder, og tenker ut tilbud ut ifra sine egne ståsteder. Men hvor mye er basert på synsing og hvor mye er basert på egentlige behov? Hvor mye vet vi egentlig om hva medlemmene ønsker?

«Organisasjonsanalysen»

Dette er akkurat det vi sikter å finne ut av nå for en våre kunder. Derfor lanserer vi konseptet Organisasjonsanalysen. Dette er en omfattende medlemsundersøkelse og organisasjonsanalyse for å kartlegge hva en forening eller organisasjon skal og bør være for sin medlemsmasse. For det er jo det vi alle ønsker å oppnå: at vi når ut til alle de som vi mener er innenfor vår målgruppe og oppleves som relevant.

Hvordan fungerer det?

Undersøkelsen innebærer kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har gjennomført flere fokusgruppesamtaler, med både medlemmer og mennesker som ikke har vært medlemmer, i to ulike aldersgrupper. Hypotesene fra disse fokusgruppesamtalene blir videre undersøkt og forsøkt bekreftet/ avkreftet i en kvantitativ spørreundersøkelse som sendes ut både til medlemmer, og de som er i målgruppen som ikke nødvendigvis er medlem.

Å gjøre seg mer relevant

Vi håper på denne måten å få bedre innsikt i hva en forening kan og bør være for sine medlemmer. På denne måten kan vi utforme medlemstilbud som medlemmene selv har etterspurt, og være en forening som jobber for det målgruppen faktisk ønsker.