Vi organiserer hverdagen til frivillige foreninger

Vi organiserer hverdagen til frivillige foreninger

Vi organiserer hverdagen til frivillige foreninger

Orgservice skaper trygge rammer og gir rom for vekst og utvikling i de organisasjonene vi jobber for. Vi tilbyr administrative tjenester og strategisk rådgivning for at din organisasjon skal nå sine mål.

Å skape arenaer der mennesker vil delta er spesielt viktig. Slik vi ser det er det organisasjonens evne til å skape engasjement ut mot samfunn og medlemmer den viktigste faktoren for suksess.

Vi ønsker å gi DIN organisasjon et hjem.