Orgservice hjelper organisasjoner til å nå sine mål

Orgservice ønsker å skape trygge rammer og gi rom for vekst og utvikling i de organisasjonene vi arbeider med. Vi tilbyr administrative tjenester og strategisk rådgivning som skal bidra til at organisasjonene effektivt skal optimerer sine mål. Å skape arenaer der mennesker vil delta er spesielt viktig. Slik vi ser det er det organisasjonens evne til å skape engasjement ut mot samfunn og medlemmer den viktigste faktoren for suksess.

Vi ønsker å gi DIN organisasjon et hjem.

Tjenestene vi kan tilby

Kundehistoriene våre

Oss i Orgservice

Kontakt oss

Vellykket Blå sløyfe-aksjon

Orgservice var engasjert av Prostatakreftforeningen til å ta hånd om deres del av planleggings- og gjennomføringsoppgavene.

Les mer