Trenger din forening hjelp i en travel hverdag?

2019 er i full gang. Det er mye som skal skje på starten av et nytt år, og utsendelse og innkreving av medlemskontingent står sentralt hos de fleste organisasjoner. Alle som har vært involvert i dette fra tidligere vet hvor arbeidskrevende denne oppgaven er. Det er mange fallgruver å gå i og viktig å holde tunga rett i munnen. Nye betalingsmuligheter dukker opp i rekordfart, og samtidig som man må følge med på utviklingen, må man unngå å falle for fristelsen for noe som på overflaten kan virke enklere og rimeligere.

Hverdagen forøvrig

Kontingentutsendelser kommer på toppen av alt annet som også skal skje. Ofte samtidig. Styremøter skal avholdes, planer for året konkretiseres, medlemsaktiviteter igangsettes. Man må sørge for at foreningen er synlig og aktiv i sosiale media, nettsider må oppdateres, telefoner og eposthenvendelser besvares. Og i tillegg må man tenke på langsiktige strategier for medlemsverving og inntektssikring.

Medlemmene er alt

I enhver medlemsbasert organisasjon er medlemmene alt. Og at de er fornøyd med medlemskapet er alfa omega for at organisasjonen vil klare å beholde sine eksisterende medlemmer, og også rekruttere nye.

Når man mister overskuddet

Noen ganger kan det bli for mye. En liten feil kan medføre enorme forsinkelser og stor irritasjon hos medlemmene, som mer enn noensinne er opptatt av å få noe igjen for sitt medlemskap. Når man påtar seg et verv i en forening er man kanskje ikke klar over alle brikkene som til enhver tid må være på plass. Og man kan fort miste oversikten, og ikke minst overskuddet til å drive det.

Vi har erfaringene!

Orgservice har 12 års erfaring med å bistå frivillige foreninger og organisasjoner. Vi har gode systemer og rutiner på plass for å sikre at de tillitsvalgte ikke behøver å bry seg med det ytterst nødvendige, men og av og til belastende administrasjonsarbeidet. Vi tar oss av det slik at du og din forening kan fokusere mer på formålet dere er til for. For dette er sannsynligvis en viktig del av årsaken til at du engasjerte deg til å begynne med!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for å lette arbeidet for deg!