Bistand til styrearbeid

Det som kjennetegner de fleste frivillige foreninger er at de drives frem av ildsjeler. Mennesker som brenner for saken og ønsker å se at foreningen eller organisasjonen kan vokse seg så stor som mulig og nå ut til alle den er relevant for. Dette engasjementet er uvurderlig.

De overveldende formalitetene

For mange, til tross for et sterkt engasjement, kan tanken på å gå inn i et styre virke overveldende. De ønsker sterkt å bidra, men føler ikke at de kjenner godt nok til formalitetene. De frykter kanskje å bli plassert med en formell sekretær-, kasserer- eller medlemsververrolle. Og skal man drive alene så er det viktig å ha dedikerte personer til å følge opp dette ansvaret. For en styreleder kan det være overveldende å vite at man må ut og finne disse ildsjelene. Dessverre er disse formalitetene nok til at mange avstår fra frivillig arbeid.

Vi holder i trådene – slik at du slipper

Men det behøver ikke være slik. Og det er her Orgservice kommer inn i bildet. Våre erfarne organisasjonsrådgivere bistår deg med nettopp dette. Vi vet hva som må gjøres, og tar hånd om formalitetene slik at styremedlemmene kan konsentrere deg om de gode ideene. Vi sørger for at styremøtene avvikles på en god måte, regnskap holdes orden på, nettsider er oppdatert, og ikke minst at du har noen å sparre med når du lurer på hvordan du skal få gjennomført en ide eller et prosjekt. Vi holder rett og slett i trådene.

En sikkerhet for deg

Fra de mindre oppgavene, som å skrive et styremøtereferat, til de mer innviklede prosjektene, som å arrangere fagdager eller folkemøter: vi er der og hjelper dere i mål. Det betyr at du kan engasjere deg i noe som er viktig for deg, uten at du risikerer å bli lesset ned av å skrive innkallinger, føre protokoller, organisere møter og ikke minst følge opp det som blir vedtatt.

Orgservice senker terskelen for at vanlig folk kan engasjere seg i meningsfylt arbeid.