Sekretariatstjenester

Orgservice håndterer hverdagen for din organisasjon. Vi har medlemskontakt og kundeservice i alle digitale flater og kanaler.

Medlemsregister

Mange foreninger bruker unødvendig mye tid på å få et medlemsregister til å fungere. Orgservice har siden 2007 spesialisert seg på gode systemer for kontingentinnkreving og skreddersydde rapporteringssystemer.

 

Økonomi og regnskapstjenester

God budsjettering og økonomistyring er en nødvendig forutsetning for at enhver organisasjon skal lykkes med sitt formålsarbeid. Gjennom å legge denne tjenesten til oss gir vi deg ikke bare en A-Å regnskapsføring, men vi vil også fungere som deres kontrolleravdeling og bistå for å sikre en optimal drift av din organisasjon.

Inntektsarbeid / fundraising

God økonomi er en forutsetning for å nå de målene man setter seg og dette gjelder også for frivillige organisasjoner. Orgservice hjelper til å strukturere inntektsarbeidet samt bidra til åpne nye inntektsmuligheter. Vi har spesialisert oss på søknadsskriving og rapportering til bla. offentlige myndigheter.

Strategisk rådgivning/ lederstøtte

Å være ledende tillitsvalgt eller ansatt i en forening kan være en utfordrende rolle å ha. Vår erfaring er at gjennom god rådgivning blir man best mulig rustet til å skjøte den utfordrende lederrollen. Våre rådgivere, som er spesialisert i slikt rådgivningsarbeid og strategiske prosesser, kan hjelpe deg med dette.

Design

Vi har i over 10 år levert tilrettelagte designtjenester til frivillig sektor. Vi hjelper foreninger til å tenke nytt slik at man er best rustet for å takle en stadig mer digitalisert verden. Orgservice hjelper deg å designe alt fra informasjonsbrosjyrer, medlemsblader og nettsider samt å hjelpe deg med å definere din organisasjons profilutrykk.

 

Les mer om våre tjenester på bloggen vår.

Organisasjonsanalysen

Organisasjonsanalysen er en omfattende undersøkelse av hvilke formål en organisasjon skal oppnå, samt en kartlegging av hva målgruppen egentlig ønsker. Analysen bygger på både kvalitativ og kvantitativ metode. Vi gjennomfører en rekke fokusgruppesamtaler av ulike sammensetninger for å kunne presentere flere hypoteser som så forsøkes bekreftes eller avkreftes gjennom en større elektronisk spørreundersøkelse.