Våre tjenester

 • Orgservice ønsker å skape trygge rammer og gi rom for vekst og utvikling i de organisasjonene vi arbeider med. Vi tilbyr administrative tjenester og strategisk rådgivning som skal bidra til at organisasjonene effektivt skal oppnå sine mål.

 • Å få mennesker til å delta og vise engasjement er spesielt viktig i frivillige organisasjoner. Vi ønsker å skape arenaer hvor deres medlemmer tar del, og mann sammen oppnår suksess.

 • Våre erfarne rådgivere ønsker at dere lykkes best mulig med både daglig drift og visjoner. Vi har et sterkt fokus på gode økonomiske løsninger, og jobber aktivt med inntektssikring for våre organisasjoner.

Rådgivning

Vi skaper motivasjon og utvikling!


Våre organisasjonsrådgivere har lang erfaring med organisasjonsarbeid, både som rådgivere og som medlemmer av ulike styrer. Orgservice har siden oppstarten vært med på etablering av flere pasientorganisasjoner, og vi kjenner til de fleste utfordringene som oppstår.

Vi kan bistå sentrale tillitsvalgte i organisasjonen med profesjonell kompetanse innen ledelse, operasjonalisering og organisasjonskultur. Coaching av medarbeidere gir en styrket ressursbase, og vi kan gå inn å ha motiverende kurs for enkelte personer eller grupper.

Vi kan også være en støttefunksjon i nye foreningers nettverksutvikling.

Regnskap og medlemsregister

 • Vi kan spillereglene!


  Orgservice leverer regnskapstjenester fra A til Å: vi foretar fakturering, utarbeidelse av driftsregnskap, periodisk rapport og årsregnskap.Vi kan bistå med budsjettering og prognoseanalyse. Vi anstrenger oss for å levere presise tall og gode rapporter da vi vet at disse er viktige styringsverktøy for foreningene.

  Vi står for løpende bilagshåndtering og har fokus på rask ekspedering.

  Vi holder også økonomi på plass ved store og små arrangmenter: utfaktureing, oppfølging av inn- og utbetalinger.

 • Vi tar oss av:


  • Fakturering
  • Driftsregnskap
  • Periodisk rapport
  • Årsregnskap
  • Budsjettering
  • Prognoseanalysering

  Å holde styr på pengebruken krever tid og kunnskap

 • Vi verdsetter medlemmene dine!


  Ivareta og verdsett dine medlemmer. Uten engasjerte medlemmer er det vanskelig å få en sterk organisasjon. Men jo flere medlemmer man har, desto mer tidkrevende er vedlikeholdet av medlemsregisteret.

  Vi har gode verktøy som gjør inn- og utmelding og fakturautsendelser til en lek. Ved vårt hovedkontor er det gode rutiner for rask og effektiv behandling av henvendelser, og man vil få fornøyde medlemmer som slipper unødig ventetid.

 • Vi tar oss av:


  • Inn- og utmeldinger
  • Fakturautsendelser
  • Effektiv behandling av henvendelser

  Vi har gode verktøy som gjør inn- og utmelding og fakturautsendelser til en lek.

Inntektsikring

 • Vi tilbyr:


  • Strategisk rådgivning innen inntektsikring
  • Næringslivssamarbeid
  • Innsamlingsaksjoner
  • Kartlegging av offentlig støtteordninger
  • Skrive og utforme søknader på deres vegne

  Erfaringer vi har gjort oss med nåværende kunder viser at Orgservice bidrar til en betydelig økning av inntekter og reduserte kostnader i form av stordriftsfordeler.

 • Vi gjør det lønnsomt for deg!


  Selv om man er en frivillig organisasjon, krever det penger å ytre sin sak og å nå ut til gamle og nye medlemmer. Våre organisasjonsrådgivere har lang erfaring fra tredje sektor og tilbyr strategisk rådgivning innen inntektssikring gjennom næringslivssamarbeid, innsamlingsaksjoner og kartlegging av offentlige støtteordninger. Vi kjenner til potensielle inntektskilder, og kan skrive og utforme søknader på deres vegne. Vi legger også til rette for og gjennomfører kampanjer som øker synlighet, gir kapital og medlemmer.

  Orgservice skal ikke være en kilde til at organisasjonene vi arbeider med tappes for penger. Erfaringer vi har gjort oss med nåværende kunder viser at Orgservice bidrar til en betydelig økning av inntekter og reduserte kostnader i form av stordriftsfordeler.

 • Administrasjon

   

  o

   

  Vi kan bokstavelig talt gi din organisasjon et hjem ved vårt hovedkontor, på Solli plass, 5 minutters gange fra Nasjonalteatret togstasjon.

   

 • Vi gir din organisasjon et hjem!


  Vi huser store, flotte og lyse lokaler som gir en god plattform for motiverende arbeid. Her kan organisasjoner booke inn møter og workshop.

  Vårt sentralbord kan avlaste din forening med telefon- og mailbesvarelse, 08:00 – 16:00 man-fre. Sentralbordet åpner, videresender og arkiverer postale henvendelser.

  Vi kan gjøre fly- og hotellbestillinger for dine tillitsvalgte i forbindelser med møter og samlinger. Vi har gode samarbeidsavtaler med hoteller i hele Norge.

  Vi tilbyr møtesekretær ved styremøter, representantskap, landsmøter o.l. med profesjonell referat-/protokollføring.

 • Vi tilbyr:


  • Flotte lokaler til møter og workshop
  • Sentralbord med telefon- og mailbesvarelse
  • Postal henvendelser
  • Fly- og hotellbestillinger
  • Møtesekretar med profesjonell referat-/protokollføring

Design og kommunikasjon

 • Vi utformer og produserer:


  • Brosjyrer
  • Medlemsblader
  • Kampanjer
  • Invitasjoner/kursmateriell
  • Visittkort
  • Nettsider
  • Digitale webskjema
  • Reklameartikler og lignende
 • Gjør din organisasjon synlig!


  Å være synlig i media og samfunn er essensielt for organisasjoner som vil skape entusiasme og fokus på sine saker. I samarbeid med deg, våre rådgivere og våre grafiske designere utarbeider vi en strategi og materiell som skal synliggjøre din organisasjon på en effektiv og spennende måte.

  Vi utformer og produserer brosjyrer, kampanjer, invitasjoner/kursmateriell, visittkort, nettsider, reklameartikler og lignende.

  Vi utarbeider og sender også ut medlemsblader for de som har behov for det.

 • Vi skaper bilder som forteller om deg!


  Man sier at et bilde sier mer enn tusen ord. Gjør din kommunikasjon tydeligere og mer engasjerende gjennom bilder.

  Teamet vårt består av to dyktige designere som leverer tjenester innen grafisk- og web- design. De har ikke bare et godt øye for design, men klarer også å visualisere foreningers visjoner og mål utad gjennom trykte materialer.

 • Event og kurs

  o

  Vi skaper arenaer for engasjement!


  Vi har lang erfaring i å arrangere kurs- og konferanser for frivillige foreninger. Dette kan være alt fra mindre konferanser til større eventer over flere dager.

 • Vi ønsker å skape gode rammer og rom for engasjement blant deres medlemmer.

  Siden oppstarten i 2007 har Orgservice arrangert over 80 kurs- og konferanser med mellom 30-400 deltagere. Vi har kjennskap til unike lokaler, spennende foredragsholdere og kan skreddersy et arrangement som vil være unikt og motiverende.

  Avhengig av dine behov kan vi være involvert på detaljplan, og ha totalt ansvar for gjennomføring, eller komme inn i enkelte faser av prosjektet; som planlegging, booking, oversikt over deltakerlister, evaluering eller lignende.

 • Vi har:


  • Lang erfaring med ulike arrangementer for frivillige foreninger
  • Siden 2007 arrangert over 80 kurs- og konferanser
  • Kjennskap til unike lokaler og foredragsholdere

Andre tjenester – www.likeperson.no


 • En nettside for registrering av likepersonsoppdrag.

  Ved bruk av dette verktøyet vil dere få gode rapporter og oversikt over deres forenings likepersonsarbeid.

  Les mer om likeperson.no her
  • Tildelt unik brukernavn og passord per likeperson
  • Tilpasset registreringsskjema
  • Registrering av gjennomførte aktiviteter og oppdrag
  • Årlige rapporter
  • Id-kort