Dette kan vi hjelpe deg med…

Skape utvikling gjennom rådgivning og oppgaveløsning

Våre rådgivere har bred kompetanse og erfaring fra hvordan organisasjoner kan driftes i tråd med målsettingene. Vår innsats kan strekke seg fra veiledning for styret, konseptuelle løsninger, redaksjonelle oppgaver, grafiske tjenester, til håndtering av de aller fleste tenkelige sekretariatsoppgaver. Alle våre rådgivere har egen solid organisasjonserfaring og ønsker mer enn noe annet å bidra til å skape motivasjon og utvikling. Orgservice har siden oppstarten i 2007 med hell vært med på etablering av flere pasientorganisasjoner.

Effektivisere dine administrative oppgaver

Skal dere lykkes i å ha fullt fokus på formålsarbeidet så må administrative oppgaver håndteres effektivt. Knappe ressurser må ikke bli spist opp av medlemsregistrering, fakturering, regnskap, henvendelser og ulike sekretæroppgaver. Disse oppgavene kan Orgservice ta seg av for dere – og dermed frigjøre kapasitet til å få gjort det medlemmene egentlig ønsker dere skal gjøre. Vi har over 10 års erfaring fra å bistå organisasjoner med å løse store og små nødvendige – men ofte tidkrevende administrative oppgaver.

Gi bistand i arbeidet med å få lagt gode planer for veien videre

Dere ønsker gode prosesser for å få fastlagt ambisjoner og mål og ikke minst få forankring for valgene som gjøres. Orgservice har kompetanse og verktøy som vil gi dere verdifull støtte i dette arbeidet. Vår bistand sikter mot å få etablert gjennomførbare planer – ikke produksjon av bindsterke konsulentrapporter. Veiledningen vi gir bygger på medvirkning og på klargjøring av dine medarbeideres egne erfaringer og kompetanse.

Støtte deg i å bli den beste utgaven av deg selv som leder

Høyest mulig kvalitet på dine beslutninger. Ingen ting er mer sikkert for deg som har påtatt deg et lederansvar enn at du løpende må fatte beslutninger i saker som utfordrer deg. Noen ganger handler det om konflikter. Det vet vi mye om. Vi har kjent på følelsen av å mangle fasit og på å være alene når ting drar seg til. Tilgang til andres erfaringer kan være umåtelig verdifullt. Vi har selv gjort oss mange erfaringer som ledere og vil bruke hele arsenalet av disse i rollen som din samtalepartner.

Organisering av kommunikasjonsvirksomheten

Organisasjoner lever av sitt omdømme. Godt omdømme og god kommunikasjon henger nøye sammen. Hvem vil du snakke med – og hva er budskapet? Hvordan skal dere skru kommunikasjonstiltakene sammen slik at dere ikke bare gjør ting riktig – men også de riktige tingene? Stikkord for organisasjoner som vil lykkes er egen kompetanse og organisering. Orgservice har spisskompetanse når det gjelder å få kommunikasjonsteam til å fungere. Denne kan brukes til å hjelpe deg til å gjøre de riktige valgene.

Gi råd og bistand om medierelasjoner

«Ingen kommentar fra oss» holder bare ikke. Å skape et proaktivt og profesjonelt forhold med høy servicegrad og stor tilgjengelighet for mediene er i dag i høyeste grad verdigenererende. Vi har rådgivere som har hatt presseansvar i store virksomheter og som har «stått i det». Vår rådgivning vil fokusere på at dere blir proaktive, men Orgservice kan også hjelpe dere til å være forberedt på sannhetens øyeblikk; det øyeblikket den kritiske journalisten ringer og stiller de vanskelige spørsmålene.

Å ta de riktige grepene for å sikre inntektene

Hvilke tiltak bør dere satse på for å skape inntekter – og da aller helst frie midler som kan brukes til å realisere de viktigste målene dere har satt dere?

Orgservice kan hjelpe dere med å finne frem til det grunnlaget dere trenger for å treffe de riktige valgene. Vi sitter inne med et solid innblikk i hvilke muligheter som finnes og har et bredt erfaringsgrunnlag og oversikt når det gjelder inntektsskapende arbeid blant norske organisasjoner.

Bruke egne erfaringer til stadig å bli bedre

Jobbe smartere og samtidig utvikle organisasjonen til å bli av enda større verdi for medlemmene og publikum. Noen kaller det lean og kvalitetsledelse, men egentlig handler dette om å ta vare på egne erfaringer og sette disse i system når vi skal gjøre tingene pånytt. Kontinuerlig forbedringsarbeid liker vi å kalle det.

Vi har vært med på å høste store gevinster av denne måten å jobbe på, og kan bistå dere med veiledning på veien.

Ønsker du å høre nærmere med oss om hva vi kan bistå deg med?

Kontakt

Andreas Hole

Tlf: 975 47 784
andreas.hole@orgservice.no

Elin Maria Lilloe- Wall

Tlf: 952 02 128
elin.wall@orgservice.no