Å nå ut med sitt budskap

De aller fleste av oss har et ønske om å bli hørt. Dette gjelder ikke minst for foreninger som mener de har et viktig budskap å nå ut med. Men hvordan når man ut i dagens mylder av informasjonskanaler? Vi utsettes konstant for noe nytt og oppmerksomheten er som et blaff i vinden.

Konkurransen om oppmerksomheten

Sosiale media har sin verdi. Det er helt klart. Med Facebook, Instagram, SnapChat og alle de andre, har vi fått mulighet til å nå ut til et mye større publikum enn vi har hatt før. Men det forutsetter at man vet hvordan det brukes. For vi er ikke alene der ute, og konkurransen om å fenge oppmerksomheten øker hver dag som går. Derfor er det viktig å kjenne sine kommunikasjonsmuligheter. Man må kjenne til verdien de ulike mediene har, og sørge for å være tilstede flere steder. I tillegg må man være på ballen.

De viktigste sakene

En av de viktigste sakene nå for vår kunde Munn- og halskreftforeningen, er at HPV-vaksineringstilbudet til guttene likestilles med jentenes. Vi har tatt en rekke kreative grep for å få ut dette budskapet bredest mulig, og omtalte et av disse grepene i forrige nyhetsbrev.

Med denne kampanjen hadde vi nå spredt budskapet på Facebook, YouTube og via mailingslister. Men kampen endte på ingen måte der. Og vi manglet et viktig medium.

Den ettertraktede spalteplassen

Da anledningen til å følge opp saken i trykte medier meldte seg var Orgservice raskt på banen. Vi så vi hadde en reell mulighet for å få spalteplass i en av landets største aviser og satte i gang med en strategi for å få det til. Resultatet ble et trykt debattinnlegg både på nett og i papir, og dermed holdes det liv i saken, og enda flere mennesker får med seg budskapet. Saken gis i tillegg en helt annen tyngde, som er en verdi i seg selv.

Vår drøm er at våre kunder lykkes

Grunnen til at vi får dette til er fordi vi kjenner våre kunder godt. Vi brenner for de sakene de brenner for. Den brede erfaringen vi får av å jobbe for flere ulike foreninger, med ulike budskap, ideologier, og formål, gir oss flere verktøy å velge fra når en kunde har en drøm som må oppfylles. Og hos oss er ingen drøm for stor å ta tak i. Orgservice sin drøm er å se at våre kunder lykkes med deres.