En folkehelseopplysnings-kampanje blir til!

En folkehelseopplysningskampanje blir til!

Frivilligheten er nettopp det ordet tilsier, frivillig. Det ligger mye kraft i frivillighet, og det er ofte imponerende hva ildsjeler får til. Men over tid kan det fort bli en situasjon der man har folk, men går litt tom for ideer, eller man har ideene, men går tom for ressurser. I Orgservice har vi begge deler! Vi har gode hoder som klekker ut mye rart og vi har brede nettverk som gjør at vi kan sy sammen ulike prosjekter på ganske så lave budsjett.

En kampanje blir til

Et eksempel på et slikt prosjekt er en folkehelseopplysningskampanje vi gjorde for vår kunde Munn- og halskreftforeningen. Foreningen ønsket å settes fokus på hvordan HPV ikke bare er noe som fører til livmorhalskreft hos jentene, men som dessverre også kan føre til kreft hos guttene. De siste årene har man sett en økning av munn- og halskrefttilfeller, og over 60% av denne økningen skyldes HPV. For å få dette budskapet ut så bredt som mulig fikk vi med oss sexolog og psykiater Haakon Aars, komiker og stand-up artist Lisa Tønne, og foreningens egen styreleder Are Rydland. Vi lagde korte filmsnutter med sterke og informative budskap og rullet disse ut i sosiale media. Vi fulgte nøye med på aktiviteten og sluttresultatet var at vi nådde ut til nærmere 150.000 mennesker!

Orgservice sitt bidrag

Orgservice stod for ideen, utforming, innhenting av sponsormidler, skuespillere, manus, sminke og lokaler. Med oss på laget var Scooter media som stod for opptak og redigering. Vi var veldig takknemlig for å få med oss både Haakon Aars og Lisa Tønne. Haakon bidro med en faglig tyngde, og Lisa klarer å levere et vanskelig tema på en morsom og lett måte.

Foreningen er med

Men den største stjernen var foreningens egen styreleder Are Rydland. Han har erfart altfor godt hvordan det er å leve med denne sykdommen, og formidler det på en sterk og rørende måte. Filmen til Are kan ses her, og det er vel verdt å bruke to minutter på.

Vi har lagd seks filmsnutter totalt, og alle kan ses fra vaksinerdegmothpv.no

Veien videre

Nå jobber vi videre med evaluering av kampanjen. Vi ser på hvordan vi kan ta dette videre slik at myndighetene hører budskapet og retter opp i skjevheten. Dette er en hjertesak for foreningen og vi gir oss ikke før vi alle er enig om at målet er oppnådd!