Medlemsbladet – en av de viktigste kommunikajonskanalene

Det finnes nesten ikke en forening som ikke har et eget medlemsblad. Dette er på mange måter en av de viktigste kommunikasjonskanalene en forening har. Man får samlet opp mye viktig og særs relevant stoff som sendes ut på én gang. Facebook og andre sosiale media kan gjøre sitt, men medlemsbladet sin betydning må ikke undervurderes. Derfor er det viktig at dette gjøres ordentlig.

Kompetanse i alle ledd

Orgservice har ansatte med lang og bred erfaring innen kommunikasjon som bistår i alle ledd av prosessen. Vi er med på å utarbeide en disposisjon, vi foreslår relevante saker og hvilke vinklinger som kan tas, vi intervjuer, skriver og redigerer. Vi har et bredt nettverk og evner å komme i kontakt med mange mennesker som gjør at stoffet i bladene er interessant, relevant og fengende for mottakeren.

Og sist, men absolutt ikke minst, har vi en designer som syr det hele sammen på en profesjonell og estetisk måte.

Fullservice leverandør

Orgservice har den fordelen å være en fullservice leverandør. Du får alle tjenestene levert på et sted, og fordi vi er et sammensveiset team er du sikret høy kvalitet på sluttproduktet når flere er med og kvalitetssikrer det. Da kan du som kunde ha trygghet i å vite at dine medlemmer får levert et godt produkt som gjenspeiler din forening på en positiv måte.

Digital distribusjon

Vi er opptatt av å følge med i tiden og sørge for at vi leverer i så mange format som mulig. Derfor tilbyr vi muligheten for å distribuere bladet på en digital plattform. Mange i dag foretrekker å lese på smarttelefon og nettbrett. Dette åpner også for muligheten til å nå ut i enda flere kanaler enn dersom man kun hadde en papirutgave. I tillegg sparer man miljøet.

Gjennom digital distribusjon av medlemsbladene får vi i tillegg muligheten til å gå i dybden på lesernes lesevaner. Hvis bladet ikke blir lest fanger vi det opp, og vet at vi må ta grep og gjøre noe annerledes. Kanskje det er distribusjonsmåten, kanskje det er innholdet? Vi spør oss selv gjennom hele prosessen hvorvidt vi tror at valgene vi tar vil være til det beste for mottakeren. Vi er gode på det vi gjør. Det gir deg som kunde trygghet i at dine medlemmer er i gode hender.

Riktige og viktige mottakere

Det er viktig å også huske på at et medlemsblad ikke kun er for medlemmer. Et medlemsblad handler like mye om synlighet, både ut mot potensielle medlemmer, men også ut mot andre aktører. For pasientforeninger for eksempel, er helsevesenet særlig viktig å nå. Ofte i mindre eller mellomstore pasientforeninger kan saken være lite kjent og få ufortjent lite oppmerksomhet. Dette gjør at nye pasienter ikke får så god mottagelse og oppfølgning som de kunne ha fått. Derfor sørger vi for at våre distribusjonslister inneholder de viktigste aktørene som trenger å være kjent og å holde seg oppdatert på saken.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt medlemsblad.