Gjennom nåløyet hos Extrastiftelsen!

En av tjenestene Orgservice tilbyr er å søke prosjektmidler fra f.eks Extrastiftelsen. Det er mange om beinet til slike midler og det krever ikke bare gode ideer, men god formidlingsevne av ideen. Erfaring med stiftelsen de siste årene er at 1 av 10 søknader får godkjent sine prosjekter.

Tilslag på søknaden

Derfor er vi stolte over at vår søknad, skrevet på vegne av Prostatakreftforeningen, har fått tilslag. Det er en bekreftelse på at ideen er god, og at budskapet i søknaden har nådd frem.

Vi ønsker å lage en samtaleguide som nydiagnostiserte pasienter kan ha med seg i sin ferd gjennom behandlingssystemet; fra de første samtalene med fastlegen, til de ulike behandlingene på sykehus og ved oppfølgning etter behandling. Guiden er ment å minne om viktige spørsmål som bør stilles underveis. Den skal gi rom for å reflektere over egen helsesituasjon og notere seg hvordan man har det og ulike ubehag man eventuelt føler på. Den er tenkt å gi muligheten til å huske på de tingene man ønsker å få svar på, og muligens også hjelpe til ved de litt vanskeligere temaene. Vi er helt sikre på at denne guiden vil være til stor nytte for fremtidige prostatakreftpasienter. Håpet er at den vil kunne fungere som en trygghet og hjelpende hånd i en ellers vanskelig situasjon.

Vi skriver og søker for din forening

Orgservice har lang erfaring med prosjekter. Dette gjelder både utforming av ideer, å skrive søknader samt navigering i ulike søknadsportaler som ofte kan være kompliserte og tidkrevende. Vi har den fordel å være et team av flere engasjerte, kreative, og nysgjerrige rådgivere som sammen kan jobbe frem nyttige ideer som kan hjelpe mennesker som virkelig har behov for det.

Det er selvfølgelig ikke alltid vi heller klarer å komme gjennom nåløyet, men vi gleder oss sammen med våre kunder når det skjer. Og når det ikke skjer jobber vi enda hardere neste gang for å sørge for at ideen er så konkret og velformulert som den kan være.

Ønsker du bistand til å søke støtte? Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud!