Vokser videre

Orgservice har hatt en travel vår, tross vedvarende koronarestriksjoner. Et viktig fokusområde har vært at våre kunder har følt seg ivaretatt i denne heldigitale tidsalderen vi så brått har blitt tvunget inn i. Dette har resultert i at til og med lokallagene har følt seg trygge på å avvikle digitale styremøte og årsmøter, noe som ville vært uhørt for kun kort tid siden.

Det siste året har bragt med seg helt nye utfordringer, spesielt når det gjelder å planlegge arrangementer. Kan man møtes fysisk? Hvor mange kan man være? Vil folk tørre å stille? Bør man heller ha det digitalt? Skal man legge til rette for begge deler? For oss har det vært viktig å opprettholde et tilnærmet normalt aktivitetsnivå, da med den ekstra byrden planlegging medfører. For alle venter i spenning på når ting normaliserer seg, og ingen ønsker å stå igjen med et digitalt arrangement dersom et fysisk et hadde vært mulig. Det betyr at man må ta hensyn til, og bake inn en helt ny grad av fleksibilitet i alt som gjøres.

Nasjonale opplysningskampanjer

Vi går en hektisk høst i møte og igangsetter blant annet den største enkeltstående nasjonale kampanjen vi hittil har hatt. Bartekampen går av stabelen i september og skal sette prostatakreft i fokus, ved å bidra til økt kunnskap, tidligere og mer testing, og på sikt færre tilfeller av alvorlig prostatakreft.

I tillegg gjennomfører vi våre faste opplysningskampanjer for Lymfekreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen. I fjor ble disse kampanjene heldigitale, og vi håper at vi år vil være i stand til å i alle fall gjennomføre en hybrid variant. Vi savner å møtes fysisk, og vet at vi ikke er alene i det savnet.

Etterspurte tjenester

Nylig ble det inngått en ny avtale med Autismeforeningen i Norge. Avtalen innebærer helhetlige sekretariats- og rådgivningstjenester, og vi er utrolig stolte av at de har valgt oss som en fremtidig samarbeidspartner. Vi ser frem til en produktiv og givende periode.

Vi er også stolte over å kunne ønske Stiftelse SOR velkommen inn i Orgservicefamilien. Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med organisasjonen.

Nye krefter

For å ivareta veksten har vi måttet styrke laget med nye krefter. I desember kunne vi ønske Silje Falla Tørmoen velkommen som nyeste ansatt inn i Medlemsservice-avdelingen, og 1. august får vi Susanne Angell-Olsen om bord som ny organisasjonsrådgiver. Susanne vil primært jobbe med Autismeforeningen.