Nytt år, nye muligheter?

Overgangen til 2021 er ulik de tidligere overganger til et nytt år. Som regel får man følelsen av en ny start, nye muligheter, og man fylles med iver, overskudd og motivasjon. Vi er inne i en krevende tid, og det er ingenting annet å gjøre enn å innrømme det. Men mennesket har en fantastisk evne til å tilpasse seg, og ikke minst klare mye som er tungt og vanskelig. For oss i Orgservice er vi på mange måter heldige. Vi står midt i en rekke spennende og krevende prosjekter, som vi ser frem til å levere på. Og dette gir oss driv i hverdagen.

Å vite hvor skoen trykker 

Når man jobber så tett med kundene sine som det vi gjør, får vi også god innsikt i hvor skoen trykker, og hva behovene til målgruppen er. Dette ligger til bunn for flere store prosjekter vi har foran oss i året som kommer.

For Autismeforeningen i Norge, en relativt stor pasientforening med over 6000 medlemmer, skal vi i gang med noe som vi tror vil bli en enorm ressurs for foreningen, og som vil svare opp mye spørsmål hos målgruppen. Vi skal lage en nettbasert veiledningsportal for foreldre, lærere, sjefer, folk generelt, der man loses gjennom en rekke spørsmål og svar for å få bekreftelse eller avkreftelse på sine mistanker. Når så mange som 1 prosent av befolkning kan være innenfor autismespekteret, er det åpenbart at mange har et stort behov for å vite mer, enten det dreier seg om en selv, en sønn eller datter, elev, ansatt eller annet. Det er et omfattende prosjekt, og det vil kreve god prosjektledelse, organisering, en stor grad av brukermedvirkning, og en god dose kreativitet.

Når man er ekstra sårbar 

For Munn- og halskreftforeningen, en mindre pasientforening, men med desto mer krevende utfordringer, skal vi snart levere en ressurs som vil komme til nytte hos svært mange. Behandling av denne krefttypen er utrolig hard på kroppen. De fleste må gjennom omfattende kirurgi og strålebehandling i munn- og hals, og behandlingen etterlater dype brannskader som gir smerter i flere uker og måneder. Å få i seg næring i denne tiden er en krevende affære. Når mat tynnes ut, mister man også mye næringsinnhold, og man står i fare for å ikke få i seg det som kreves for at kroppen skal heles på en god måte. Derfor lager vi nå en slags overlevelsesguide i form av en kostholdsbok. I samarbeid med en ernæringsfysiolog fra Haukeland universitetssykehus fyller vi boken med nyttig informasjon og ikke minst forslag til en rekke oppskrifter med tilhørende gode, fristende og fargesterke bilder. Vi tror boken vil fylle et tomrom og vi håper den vil bidra til å gjøre tiden etter behandling noe mer holdbart.

Et sammensveiset team 

I grunn er vi heldige vi som jobber i Orgservice. Dette er kun et lite utvalg av prosjektene vi står klare til å gjennomføre i år. I tillegg er vi er et sammensveiset team med en god dose godt humør, og selv om vi i disse dager sitter på hver vår kant, er vi aldri langt fra hverandre i den digitale sfæren. Kompetansemessig utfyller vi hverandre på en god måte; der den ene har et øye for detaljer, er den andre opptatt av det store bildet. Det at vi klarer å utnytte dette, selv om vi stort sett sitter bak hver vår skjerm, er grunnen til at vi lykkes med det vi gjør.