Dialogkonferanse

– Bedring uten medisiner?

Konferansen ble gjennomført i regi av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp. Orgservice stod bak ide- og konseptutvikling.

Hvorfor er det viktig å ha et medikamentfritt tilbud? Og hva er de første erfaringene med medisinfrie tilbud? var spørsmål som ble belyst under konferansen på Hamar 13. november. Dialogkonferansen ble gjennomført av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med Helse Sør Øst og Sykepleierforbundet. Arrangementet ble støttet av Helsedirektoratet.

Orgservice hadde en svært sentral rolle i arbeidet med å få realisert denne konferansen. Vi sto for ide- og konseptutvikling, og var prosjektkoordinator hele veien. I tillegg tok vi oss av et stort antall sekretariatsoppgaver, blant annet registrering og oppfølging av påmeldinger.

Les mer mer