Vellykket Blå sløyfe-aksjon

Orgservice var engasjert av Prostatakreftforeningen til å ta hånd om deres del av planleggings- og gjennomføringsoppgavene.

Evalueringen viser at Blå sløyfe aksjonen var vellykket. Menns helse ble satt ettertrykkelig på dagsordenen. Eksempelvis er det registrert 550 presseoppslag. Folkemøter med god deltakelse ble arrangert av Prostatakreftforeningen. Vi kan allerede nå slå fast at det blir en Blå sløyfe aksjon også  neste år – og etter alt å dømme flere år etter 2018.

Orgservice har høstet mange nyttige erfaringer gjennom samarbeidet i denne bredt sammensatte aksjonen. Arbeidet strakk seg over store deler av 2017.Dette innebar samhandling med Kreftforeningen om konsept- og kommunikasjonsplanlegging. Videre utførte Orgservice oppgaver som deltakelse i prosjektgruppe, avtaleinngåelser, budsjettarbeid, brief av underleverandører, tekstutforming og informasjon til regionale samarbeidspartnere og frivillige.

Her kan du lese mer om aksjonen