digitale løsninger

Koronaens år

Vi er i ferd med å legge et svært annerledes år bak oss. De fleste tenker nok “godt er det”, oss inkludert. Situasjoner som fører til økt isolasjon og ensomhet er det…