Orgservice siden 2007

  • Orgservice har siden 2007 levert administrative tjenester til organisasjoner i frivillig sektor. Vår oppdragsmengde har siden den gang gradvis økt, og vi har i senere år også utvidet vårt tilbud til å imøtekomme en rekke andre behov som vi finner blant våre kunder.

    Som en del av vår visjon så heter det at vi ønsker å skape trygge rammer og gi rom for vekst og utvikling i de organisasjonene vi arbeider med. Gjennom vårt tilbud ønsker vi å sørge for at tillitsvalgte i størst mulig grad kan konsentrere seg om oppgaver som er formålsrettet for organisasjonen. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke skal være en økonomisk belastning for våre kunder. En vesentlig del av vår strategi dreier seg derfor om å jobbe målrettet med å finne nye inntektskilder for organisasjonene som hører til hos oss. Dette er en strategi vi har lykkes svært godt med i våre nåværende samarbeidsrelasjoner.

    1. Before
    2. After

Våre erfarne rådgivere ønsker at dere lykkes best mulig med både daglig drift og visjoner. Vi har et sterkt fokus på gode økonomiske løsninger, og jobber aktivt med inntektssikring for våre organisasjoner.

Kontakt oss idag for mer informasjon

Ansatte